Modulul 2. E-educaţie în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii